DEMO

Kommunens historia

Sverige har genomgått tre landsomfattande kommunreformer. Däremellan har kommuner också delats eller lagts samman, vanligen genom så kallade inkorporeringar. Inkorporeringarn Länk till annan webbplats.a har varit lokala förändringar.

En sammanställning av information från Sveriges Kommuner på Wikipedia Länk till annan webbplats..

Kyrksocken

Kyrksocknarna tar hand om de lokala frågorna, såväl världsliga som andliga.

1800-tal

Kommunalförordningar 1862

Kommuner i dagens mening införs genom kommunalförordningar. Kyrksocknens uppgifter delas upp mellan de nya borgerliga och kyrkliga kommunerna. Därefter finns det flera olika kommunformer i Sverige: städer, köpingar, kyrkliga kommuner och landskommuner. En särskild form är municipalsamhället.

Kyrksocken försvinner

  • Borgeliga landskommuner

    Borgerliga landskommuner bildas som sammanfaller med den kyrkliga kommunen, den tidigare kyrksocknen. Utöver landskommunerna finns även ett antal stads- och köpingskommuner.

  • Kommunalstämma

    Man inrättar kommunalstämma som är högsta beslutande organ i alla små kommuner.

1900-tal

Obligatorisk kommunstyrelse

Kommunfullmäktige blir obligatoriskt även i de små kommunerna. Den löpande skötseln av kommunen handhas av kommunalnämnd som senare kom att benämnas kommunstyrelse. Man inrättar landsting som ska ta hand om de områden som blir för tunga för en kommun att sköta

Förändra kommunsystemet

Riksdagen beslutar att förändra kommunsystemet.

Strokommunreformen

Storkommunreform som resulterar i att antalet kommuner minskar från 2 498 till 1 037 genom sammanslagningar. Efter storkommunreformen utökas kommunernas ansvarsområden ytterligare vilket innebär att reformen anses otillräcklig.

Ny nödvändig reform

En statlig utredning fastslår att en ny kommunreform är nödvändig. Utredningens förslag medför även slutet för uppdelningar i städer, köpingar och landskommuner; i stället införs ett enhetligt kommunbegrepp. De föreslagna sammanslagningar ska vara frivilliga, men processen går långsamt vilket aktualiserar tvångssammanslagningar.

Obligatorisk reform

Beslutar att reformen ska vara genomförd 1974. Antalet kommuner minskar från drygt 1 000 till 278 mellan åren 1962 och 1974.

Senaste kommunsammanslagningen

Den sista kommunsammanslagningen äger rum. Efter 1977 har antalet kommuner ökat något efter ett antal kommundelningar.

Kyrka-Stat upphör

De kyrkliga kommunerna slutar existera som kommunala myndigheter. Detta är en följd av relationsförändringen kyrka-stat som upphör.

Dagsläge

Idag finns det 290 kommuner. Samarbete med Sveriges kommuner sker bland annat genom intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommunfakta

Duis convallis lectus arcu, ut fermentum eros condimentum egestas. Aliquam erat volutpat. Nulla vel volutpat mi. Cras facilisis suscipit rhoncus. Nunc blandit urna porttitor, laoreet ligula in, feugiat leo. Nulla sed diam at nunc elementum consectetur. Sed tristique venenatis neque eu sodales.

Gå till undersida
Hjälpte informationen på sidan dig?