DEMO

Hantering av personuppgifter

Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt.

EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation 2016/679 (hädanefter ”GDPR”) trädde i kraft den 25 maj 2018. Tillsammans med dataskyddslagen som infördes samtidigt ersätter de personuppgiftslagen, även kallad PuL, som inte längre gäller. Genom GDPR förstärks rättigheterna för den person var uppgifter har samlats inte (den registrerade), bl.a. genom att GDPR ger registrerad rätt att kräva information, insyn och att felaktigheter rättas till.

Hjälpte informationen på sidan dig?