DEMO

Tillgänglighetsredogörelse

Anpassa denna sida med er egen tillgänglighetsredogörelse!

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet Länk till annan webbplats. ska myndigheter på sina webbplatser publicera en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur myndigheten uppfyller tillgänglighetskraven. Redogörelsen ska även anvisa ett sätt för användare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet.

Enligt 13 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service ska tillgänglighetsredogörelsen innehålla en funktion för att meddela den offentliga aktören att dess digitala service inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Förslagsvis löses detta via ett e-postformulär på denna sida.

Hjälpte informationen på sidan dig?