DEMO

Vi testar Quiz-modulen med KMH

Under demonstrationen skapar vi ett nytt quiz för att se hur det fungerar.

Hjälpte informationen på sidan dig?